WERKWIJZE  
Handige links:
 
       
 

U heeft via uw basisverzekering recht op 3 uur dieetadvisering per jaar. Dit komt neer op 1 eerste consult en 3 à 4 vervolgconsulten. Dit is als volgt opgebouwd:
een eerste consult duurt gemiddeld 1 uur en een kwartier, een vervolgconsult gemiddeld 20-30 minuten.
Onder de behandeltijd valt naast de tijd die u doorbrengt in de spreekkamer (directe tijd) ook de indirecte tijd (voor de administratie en b.v. het berekenen van uw voeding of het rapporteren aan de arts). Voor een eerste consult wordt daarom anderhalf  uur doorberekend en voor een vervolgconsult een half uur. Op den duur is ook een kort consult mogelijk van 15 minuten. De tarieven gaan wel van uw wettelijk eigen risico af.
Wanneer u aanvullend verzekerd bent kunt u afhankelijk van uw zorgverzekeraar  nog aanspraak maken op 2-4 uur extra dieetadvisering. U kunt uw polisvoorwaarden hierop nalezen.
Via deze link krijgt u ook een overzicht van de zorgverzekeringen die dieetvergoeding in hun aanvullend pakket hebben opgenomen. Wanneer dieetadvisering in uw aanvullende pakket is opgenomen hoeft u daarover geen wettelijk eigen risico te betalen.
Wanneer u aan het aantal consulten waarop u via uw zorgverzekering recht heeft, niet voldoende heeft, kunt u de dieetbehandeling ook voor eigen rekening voortzetten.
Het tarief is 15,00 euro per kwartier. 

Verder wordt dieetadvisering vergoed via de ketenzorg voor diabetes, hart- en vaatziekten en COPD. Hiervoor moet u via uw huisarts of praktijkondersteuner doorverwezen worden. Er worden dan 4-5 dieetconsulten vergoed, zonder eigen risico.

Sinds 1 januari 2012 is de diëtist direct toegankelijk. Dit betekent dat u van de meeste zorgverzekeraars zonder verwijsbrief van de huisarts een afspraak met mij kunt maken.

Met alle zorgverzekeraars heb ik een contract afgesloten, waardoor ik de rekening voor de dieetbehandeling rechtstreeks bij uw zorgverzekeraar kan indienen.
Hiervoor heb ik het polisnummer van uw zorgverzekering en uw BSN nodig. Neemt u dus het pasje van uw zorgverzekering mee naar het eerste consult samen met de eventuele verwijsbrief van uw arts.

Indien u niet op de gemaakte afspraak kunt komen dient u uiterlijk 24 uur van te voren deze afspraak af te zeggen, anders wordt het consult in rekening gebracht.   

Copyright ©2015, MVM Websites & Software